tirsdag den 17. juni 2008

Larme demo imod udvisningerne

Torsdag d. 19. juni kl. 13.00 skal to irakere have prøvet deres sager i Københavns byret. Sagerne var først sat til torsdag d. 12. juni, men pga. sjusk fra myndighedernes side i forbindelse med fremskaffelse af en tolk, blev retsmødet udsat til på torsdag.

En af de to irakere der står til udvisning, har boet adskillige år i Danmark. Han har to børn på ét og seks år, der begge er født i landet.

Initiativet "Stop Udvisningerne" har arrangeret en larme demo, til start klokken 12 foran Købehavns byret:

"Myndighederne udviser mennesker til et land, som Danmark selv har været med til at kaste ud i kaos og besættelse. Nu er det nok! Stop udvisningerne."

Du kan læse mere om initiativet "Stop Udvisningerne" samt fremtidige aktioner og demonstrationer på deres hjemmeside, her.

mandag den 16. juni 2008

Indvandrere frifindes oftere end etniske danskere

Indvandrere og efterkommere sigtes hyppigere på falskt grundlag end etniske danskere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt blev 4,1 % af etniske danskere frifundet i 2006, mens det samme gælder for 7,5 % af indvandrere. Blandt efterkommere til indvandrere er tallet endnu højere. Her blev 8,6 % sigtet, for herefter at blive frifundet.

fredag den 13. juni 2008

Irland forkaster Lissabontraktaten

Ved en ca. halv to-tiden fredag eftermiddag erkendte den irske justitsminister Dermot Ahern, at irerne havde vendt tommelfingeren nedad til Lissabontraktaten. Erkendelsen kom, efter at ca. halvdelen af stemmerne var talt op. Dermed træder Lissabontraktaten med sikkerhed ikke i kraft d. 1. januar 2009, som det ellers var planlagt.

Angela Merkel og Nicolas Sarkozy forbereder netop nu, hvordan de skal reagere på det irske nej. Det forventes at de hurtigst muligt vil opfordre de øvrige EU lande til, at fortsætte med ratificeringen af traktaten. Netop nu mangler otte lande at ratificere traktaten i deres parlamenter. Det er kun Irland der har valgt at sætte traktaten til folkeafstemning, hvor den altså nu er blevet stemt ned.

Årsagen til at Irland har været nødt til at sætte traktaten til afstemning, skal findes fra en dom afgivet af den irske højesteret i 1987. Her lykkedes det en venstreorienteret akademiker ved navn Raymond Crotty at få medhold i sit argument om, at den irske regering er forpligtet til at sætte alle politiske vedtagelser i EU, der vil have betydning for Irlands forfatning, til folkeafstemning.

Det irske nej i dag bygger dog kun på stemmer fra under halvdelen af Irlands befolkning. Ligesom i de fleste andre lande i Europa, er der i Irland stor forvirring og fremmedgørelse omkring EU. Mange mennesker føler sig simpelthen ikke som en del af det store EU-"demokrati".

Nazistisk drabsmand testamenteret 250.000 kr.

En, ved sin død 82 år gammel dame, har testamenteret det beløb salget af hendes lejlighed vil indbringe til "organisationer og personer der arbejder aktivt imod indvandringen til Norge". Clara Weltzin som damen hed, overlod den specifikke fordeling af pengene til en gruppe på fire personer, heriblandt den tidligere højesteretsdommer og norske soldat under 2. verdenskrig Erik Gjems-Onstad samt lederen af den norske naziorganisation 'Vigrid' Tore W. Tvedts.

Det var det svenske dagblad 'Dagsavisen' der afslørede historien, da de fik fingre i en liste skrevet hjemme hos Erik Gjems-Onstad efter et møde mellem de fire. Listen indeholder navnene på de personer og organisationer gruppen ville donere pengene til. På listen ses blandt andre navnet på Ole Nicolai Kvislers mor. Ole Nicolai Kvisler blev i 2001 dømt til 17 års fængsel for det racistisk motiverede mord på den dengang kun 15-årige Benjamin Hermansen. Årsagen til at det er Kvislers mor der modtager pengene, er angiveligt at Kvisler skylder Benjamins mor 330.000 kr. som erstatning for mordet på hendes søn.

Erik Gjems-Onstad er ikke en ukendt mand i Norge. I forbindelse sin indsats under anden verdenskrig, modtog han adskillige medaljer og ordener. Efterfølgende har han opbygget en karriere som advokat, og flere gange forsvaret fremtrædende personer med tilknytning til det ny-nazistiske miljø i Sverige. I forbindelse med sagen omkring Clara Weltzins testamente udtaler han: "Den vigtigste polistiske sag i dag er at bevare Norge som nordmændens fædreland. Nordmænd er en nation inden for den hvide race og i dag blandes det op med pakistanere og negere alle andre racer og nationaliteter." Onstad er i dag politisk aktiv i organisationen "Folkebevegelsen mot Innvandring" der består af en broget blanding af parlamentarikere og erklærede nazister.

Udover den store pengesum til Ole Nicolai Kvisler, får en unavngiven tidligere leder af nazigruppen Viking et tilsvarende beløb, ligesom Onstads egen organisation modtager 550.000 kr.

Men gruppen har ikke været helt enige om hvordan arven skulle fordeles. Et af gruppens medlemmer, Bjarne Pettersen, har under processen meldt sig ind i Tore W. Twedts blanding mellem en naziorganisation og en nordisk mytologisk kult - 'Vigrid'. De to kræver angiveligt at halvdelen af arven fra Clara Weltzin skal gå til deres organisation og har i to omgange anmodet forligsrådet (det laveste led i retsysstemet for civile sager i Norge red.) om dette:

"Vigrid reagerede øjeblikkeligt da vi fik at vide hvor skammeligt og æresløst, dem hun havde betroet sig til, har behandlet hendes gravsted. Nu er hun hos hendes forfædre og sidder i salen i Gimle, hvor de retfærdige som dør en naturlig død, tager bopæl, når de forlader Midgård."

Testamentet kan læses her.